Istwa Jezi nan Bib la pou timoun (The Jesus Storybook Bible : Haitian Creole Edition)

Liv sa a, Istwa Jezi nan Bib la pou Timoun, ki ranpòte anpil prim deja, kanpe sou tout istwa nan Bib la pou li rakonte Istwa sa a. Ti bebe a se poto mitan istwa a, epi tout bagay pral repoze sou zepòl li. Nan chak istwa nan…

Liv sa a, Istwa Jezi nan Bib la pou Timoun, ki ranpòte anpil prim deja, kanpe sou tout istwa nan Bib la pou li rakonte Istwa sa a. Ti bebe a se poto mitan istwa a, epi tout bagay pral repoze sou zepòl li. Nan chak istwa nan Bib la, soti nan istwa Noye, pase pran istwa Moyiz, rive nan istwa Wa David, non li la anba anba. Jezi tankou dènye kout kreyon ki manke pou fini yon tablo e fè l’ byen bèl. Kòm se yon liv ki byen ekri epi ki gen anpil bèl imaj ladan li, Istwa Jezi nan Bib la pou Timoun pèmèt timoun yo rive konnen se Jezi ki jwe pi gwo wòl nan istwa delivrans Bondye a—e nan lavi yo tou.

The Moonbeam Award Gold Medal Winner in the religion category, The Jesus Storybook Bible tells the Story beneath all the stories in the Bible. At the center of the Story is a baby, the child upon whom everything will depend. Every story whispers his name. From Noah to Moses to the great King David—every story points to him. He is like the missing piece in a puzzle—the piece that makes all the other pieces fit together. From the Old Testament through the New Testament, as the Story unfolds, children will pick up the clues and piece together the puzzle. A Bible like no other, The Jesus Storybook Bible invites children to join in the greatest of all adventures, to discover for themselves that Jesus is at the center of God’s great story of salvation—and at the center of their Story too.

Childrens Bible

Related Products